【soi cau ku bet】Nói về sự 'náo nhiệt' trong tiếng Anh
2024-04-23 17:08:11

Để chỉ một nơi đông người qua lại,óivềsựnáonhiệttrongtiếsoi cau ku bet "busy" hay "crowded" là hai từ rất thông dụng: The city centre gets very busy at rush hours (Trung tâm thành phố rất đông đúc vào giờ cao điểm).

Nếu nơi này có rất nhiều dân cư, đó là một nơi "populous": Ho Chi Minh City is the most populous city in Vietnam (Thành phố Hồ Chí Minh là thành phố đông dân nhất Việt Nam). Còn nếu thành phố đó đông dân, tới từ khắp nơi trên thế giới, nơi đó được coi là "cosmopolitan": Dubai is one cosmopolitan city - most citizens were not born there (Dubai là một thành phố quốc tế - hầu hết công dân đều không sinh ra ở đó).

【soi cau ku bet】Nói về sự 'náo nhiệt' trong tiếng Anh

Còn nếu muốn diễn tả sự nhộn nhịp hay sôi động, tiếng Anh có từ "bustling" và "vibrant": Every year, many young people move to the bustling capital city, hoping to find a well-paid job (Hàng năm, rất nhiều bạn trẻ chuyển đến thủ đô sầm uất với hy vọng tìm được một công việc lương cao)/ New York is undeniably one of the most vibrant cities in the world. Some call it "The City that never sleeps" (Không thể phủ nhận New York là một trong những thành phố sôi động nhất thế giới. Có người gọi nó là "Thành phố không bao giờ ngủ").

【soi cau ku bet】Nói về sự 'náo nhiệt' trong tiếng Anh

Sự xô bồ, náo nhiệt của một thành phố thường hay được gọi là "hustle and bustle": Many families go on vacation in the countryside to get away from the hustle and bustle of the city (Nhiều gia đình đi nghỉ ở nông thôn để thoát khỏi sự xô bồ của thành phố).

【soi cau ku bet】Nói về sự 'náo nhiệt' trong tiếng Anh

Ngược lại, những nơi yên tĩnh có thể được mô tả là "quiet". Ngoài ra, các từ "peaceful" hay "tranquil" đều được dùng khi muốn nói tới những nơi yên bình, thanh bình.

Ví dụ: The young girl went to the city, while her childhood friends continued to live in the tranquil town (Cô gái trẻ lên thành phố, trong khi những người bạn thời thơ ấu của cô tiếp tục sống ở thị trấn yên bình)/ Most old people just want to live in a peaceful place (Hầu hết người già chỉ muốn sống ở nơi yên bình).

Chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống:

Khánh Linh

(作者:ắc quy ô tô)